Scheiden in Twente

Uw totaalpartner op het gebied van echtscheiding

Scheiden in Twente is de enige scheidingsbemiddelaar die alle benodigde expertise, wat betreft een echtscheiding, in huis heeft. In dit unieke concept werken wij samen met een groot team aan uiteenlopende professionals. Wij helpen u zowel met de financiële, als emotionele vraagstukken. Scheiden in Twente zorgt niet alleen voor een professionele echtscheiding, maar helpt u ook met de start van een nieuw begin. Vraag vandaag nog een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Afspraak maken

Alimentatie

Scheiding Twente: Wat is alimentatie?

Na een scheiding bent u verplicht om voor elkaar en de eventuele kinderen te zorgen. Dit noemt men de onderhoudsplicht. Om aan deze plicht te voldoen, dient u mee te betalen aan het levensonderhoud van uw ex-partner. Dit wordt ook wel alimentatie genoemd. In de meeste gevallen wordt de alimentatie middels een geldbedrag voldaan. Betaalt één van de ex-partners bijvoorbeeld de huur- en/of huisvestingskosten, dan spreken we van alimentatie in natura.

Er zijn twee vormen van alimentatie:
– Kinderalimentatie;
– Partneralimentatie.

Scheiden in Twente: Kinderalimentatie

De doelstelling bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat de leefsituatie van het desbetreffende kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. Spreekt u samen de hoogte van de kinderalimentatie af, dan toetst de rechter of deze niet te hoog of te laag is. Spreekt u niets af, dan stelt de rechter de hoogte vast. Bij minderjarige kinderen bepaalt de rechter wat er aan alimentatie betaald dient te worden. Dit is uiteraard afhankelijk van het aantal kinderen en het gezinsinkomen voor de echtscheiding.

Echtscheiding Twente: Partneralimentatie

Partneralimentatie komt in de meeste gevallen voor wanneer de inkomens van beide partijen aanzienlijk verschillen. U bent vrij in het maken van afspraken inzake de duur en de hoogte van de partneralimentatie. Het is wijsheid om deze afspraken vast te laten leggen in een echtscheidingsconvenant. Slaagt u er niet in samen afspraken te maken over de partneralimentatie, dan zal de rechter deze voor u vaststellen. Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, toetst de rechter altijd het overeengekomen bedrag.
Zowel de kinder- als de partneralimentatie wordt, tenzij anders afgesproken, jaarlijks wettelijk geïndexeerd.